Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim jest placówką kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe lub autyzm Jej podopiecznych. Szkoła realizuje wiele projektów oraz inicjatyw wspomagających nauczanie uczniów. Często pracę edukacyjno-terapeutyczną wspomaga wysokiej klasy sprzęt multimedialny. Teraz placówka wzbogaci się o nowoczesna ekopracownię. Warto dodać, że zarówno dla podopiecznych jak i pracowników szkoły ekologia jest jednym z priorytetów.

 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, szkoła pod koniec maja wzbogaci się w kolejną nowoczesną przestrzeń uczącą niepełnosprawnych podopiecznych wrażliwości ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej oraz w przyjaznych estetycznych warunkach.

 

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".

------------------------------------------------

Zobacz również inne materiały o tematyce ekologicznej na:

 

/ic/